Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

syntynyt : , Com. Românași

Etusivu Daniel BUDA

Varapuheenjohtaja

AGRI
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Jäsen

ANIT
Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta
DMER
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta

Viimeaikainen toiminta

Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä (C9-0211/2020) RO

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Tratatul dintre Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind construirea și exploatarea de către concesionari privați a unei legături fixe pe sub Canalul Mânecii din 1986 a instituit o comisie interguvernamentală pentru supravegherea tuturor aspectelor referitoare la construirea și exploatarea legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii.
Până la încheierea perioadei de tranziție instituite prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, comisia interguvernamentală este autoritatea națională de siguranță competentă pentru legătura fixă pe sub Canalul Mânecii.
Pentru a asigura exploatarea sigură și eficientă a legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii, trebuie să existe o singură autoritate de siguranță responsabilă care să aplice același set de norme pentru întreaga infrastructură.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece scopul prezentei propuneri este de a împuternici Franța să negocieze un acord internațional cu Regatul Unit, pentru a asigura exploatarea sigură și eficientă a legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii după Brexit.

Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät (C9-0286/2020) RO

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Regulamentul (UE) 2018/848 adoptat la 30 mai 2018, instituie un nou cadru de reglementare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește producția ecologică.
Recenta adoptare a Strategiei „De la fermă la consumator” identifică producția ecologică drept una dintre modalitățile de îndeplinire a cerințelor de creare a unui sistem alimentar durabil.
Pandemia de COVID-19 a creat circumstanțe extraordinare care impun adaptarea sectorului ecologic în ceea ce privește producția, comercializarea, controalele și comerțul internațional, care nu ar fi putut fi anticipată în mod rezonabil în momentul adoptării acestui Regulamentul.
Aceste circumstanțe extraordinare au un impact semnificativ asupra mai multor domenii vizate de Regulamentul (UE) 2018/848 și, prin urmare, este foarte probabil ca statele membre și operatorii din domeniul producției ecologice să nu fie în măsură să asigure implementarea și aplicarea corespunzătoare a regulamentului respectiv începând de la 1 ianuarie 2021.
Am votat în favoarea acestui raport considerand că în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne și pentru a se oferi securitate juridică tuturor operatorilor din domeniul producției ecologice, precum și pentru a se evita eventualele perturbări ale pieței, este necesar ca data aplicării anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2018/848 să fie amânată cu un an.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

EP NEWSHUBissa

60% of #Romanians are satisfied with the measures taken by the #EU to fight the #COVID pandemic, compared to 45% of the #European average. Romania is in the top of the Member States, after #Ireland in terms of the percentage of respondents #satisfied. https://t.co/aZ3cwGdJ9E 

The @Europarl_EN has adopted the new Common Agricultural Policy. #CAP aims to protect millions of #farmers all over Europe, to guarantee high-quality #food for all consumers, to keep #rural communities alive and to secure #jobs in the agri-food sector. https://t.co/S8pIb5VCJW 

Good news during a difficult time. #Germany is making preparations to start #vaccinations against the #coronavirus before the end of the year. The health ministry plans to create 60 special #vaccination centres. https://t.co/4qMbdqmVjL 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg