Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Belgia - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

syntynyt : , Sint-Truiden

Etusivu Hilde VAUTMANS

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
FEMM
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AGRI
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
BECA
Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta
ANIT
Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta
D-JP
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Ruanda ja Paul Rusesabaginan tapaus FR

11-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-11(4-054-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0109/2021) NL

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Deze resolutie kaart het gebrek aan transparantie omtrent de kerncentrale in Ostrovets aan en de herhaalde nalatigheden inzake de naleving van nucleaire veiligheidsnormen die werden vastgesteld. Het roept op tot nauwe samenwerking tussen de Commissie en de Wit-Russische autoriteiten aangaande de kerncentrale maar ook de opschorting van de commerciële start totdat alle veiligheidsaanbevelingen zijn uitgevoerd en hieromtrent voldoende gecommuniceerd wordt. De veiligheid van kerncentrales in de buurlanden is namelijk van cruciaal belang voor de EU en haar lidstaten, in het bijzonder wanneer dergelijke kerncentrales gebouwd worden aan de Europese grenzen en nabij grote Europese steden. Bijgevolg stemde ik voor.

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne (B9-0119/2021) NL

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Na jaren van conflict blijft het leed van de Jemenitische bevolking aanhouden. Kinderen zijn jaren acuut ondervoed, 50 000 mensen verkeren in hongersnood en meer dan driekwart van de bevolking is volledig afhankelijk van humanitaire hulp. Alle partijen moeten urgent zorgen voor een ongehinderde levering van hulpgoederen. Maar bovenal moet er een politieke oplossing komen voor het conflict. Alleen die kan een duurzame uitweg bieden uit deze schrijnende humanitaire crisis. In deze resolutie veroordeelt het Europees Parlement dan ook het sinds 2015 aanhoudende geweld in Jemen. Ik stemde voor.

Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

EP NEWSHUBissa

Worrying report from @StopItNowUK helpline. More people watching online child sexual abuse content since the start of the pandemic. Preventive measures & urgent action by the industry and policy makers are necessary! @Childmanifesto @RenewEurope https://t.co/zeouiVqWgX 

ASEAN leaders should unequivocally condemn the military coup & violent repression by the Tatmadaw & express clear support for the democratic aspirations of the #Myanmar people. The violence must stop. Only the people will determine the future of Myanmar.https://t.co/QPT8EZmpmi 

Vanavond maken we samen het verschil! Een evenwaardige toekomst voor mannen en vrouwen, daar gaan we voor ⚖️. 🔴Volg mee via de Facebookpagina van @openvldvrouwen #bethechange #stepup #InternationalWomensDay #womensempowerment https://t.co/EGkb0EnMks 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg