Alexandra GEESE Alexandra GEESE
Alexandra GEESE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Saksa - Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

syntynyt : , Lippstadt

Mietinnöt – esittelijänä Alexandra GEESE

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg