Caroline NAGTEGAAL Caroline NAGTEGAAL
Caroline NAGTEGAAL

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : , Utrecht

Etusivu Caroline NAGTEGAAL

Jäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
D-BR
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

D-CN
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Eurooppa-neuvoston 17. - 21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – De VVD delegatie in het Europees Parlement verwelkomt in deze resolutie, samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, de uitkomst van de Europese raadsvergadering (17-21 juli) en de overeenstemming die daar is bereikt over het Europees budget (2021-2027) en het herstelfonds. In het akkoord van de Raad is een juiste balans bereikt tussen solidair en verstandig beleid, waarbij landen die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van Covid-19 de benodigde steun krijgen op voorwaarde dat deze landen door middel van hervormingen toekomstige economische weerbaarheid bewerkstelligen. De VVD delegatie heeft echter tegen tekstonderdelen van de resolutie gestemd die oproepen tot een verdere uitbreiding van het pakket aan eigen middelen ten opzichte van de conclusies van de Europese raad en kan ook de oproep tot afschaffing van kortingen voor lidstaten die netto meer afdragen aan de EU niet ondersteunen. De VVD ondersteunt wel de oproep in deze resolutie om de Europese begroting te moderniseren en geld te herschikken naar nieuwe prioriteiten als migratie, veiligheid, innovatie klimaat en de digitale transitie. Het is van belang dat Europa nu snel aan de slag kan om sterker uit deze crisis te komen.

LAUSUNTO Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Lausunnot – valmistelijana
Caroline NAGTEGAAL

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg