Evelyne GEBHARDT Evelyne GEBHARDT
Evelyne GEBHARDT

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Montreuil-sous-Bois (France)

7. vaalikausi Evelyne GEBHARDT

Poliittiset ryhmät

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Jäsen

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä

12-11-2013 IMCO_AD(2013)519594 PE519.594v03-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

LAUSUNTO Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi

06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038 PE504.038v04-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

06-09-2012 LIBE_AD(2012)473957 PE473.957v02-00 LIBE
Evelyne GEBHARDT

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta

01-10-2013 IMCO_AD(2013)516616 PE516.616v02-00 IMCO
Ildikó GÁLL-PELCZ

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

12-03-2013 IMCO_AD(2013)496470 PE496.470v03-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

LAUSUNTO talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano

18-09-2012 IMCO_AD(2012)496396 PE496.396v01-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg