Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Ruotsi - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Ruotsi)

syntynyt : , Norsjö

Etusivu Erik BERGKVIST

Jäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen

BUDG
Budjettivaliokunta
ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-RU
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
D-CN
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Sukupuolten palkkaero (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Ilmasto- ja ympäristökriisi (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg

Postiosoite

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 12G257
    1047 Bruxelles