Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ruotsi - Centerpartiet (Ruotsi)

syntynyt : , Basra

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Abir AL-SAHLANI

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg