Monica SEMEDO Monica SEMEDO
Monica SEMEDO

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Luxemburg - Indépendent (Luxemburg)

syntynyt : ,

Etusivu Monica SEMEDO

Jäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
CULT
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
PETI
Vetoomusvaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
FISC
Veroasioita käsittelevä alivaliokunta
BECA
Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta
DAND
Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Discontinuation of Commission catering services EN

25-11-2020 P-006452/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg