Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Kroatia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatia)

syntynyt : , Pozega

Mietinnöt – esittelijänä Predrag Fred MATIĆ

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg