Geert BOURGEOIS : Etusivu 

Jäsen 

Kansainvälisen kaupan valiokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 

Viimeaikainen toiminta 

Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (A9-0012/2019 - John Howarth) NL  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) NL  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot