Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä - GUE/NGL

Yhteispuheenjohtaja

Ranska - La France Insoumise (Ranska)

syntynyt : , Frejus

Päätöslauselmaesitykset Manon AUBRY

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg