Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä - GUE/NGL

Yhteispuheenjohtaja

Ranska - La France Insoumise (Ranska)

syntynyt : , Frejus

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Manon AUBRY

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg