Mikuláš PEKSA Mikuláš PEKSA
Mikuláš PEKSA

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tšekki - PIRÁTI (Tšekki)

syntynyt : , Praha

Mietinnöt – varjoesittelijänä Mikuláš PEKSA

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

02-10-2020 A9-0173/2020 PE655.852v02-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg