Marcel KOLAJA Marcel KOLAJA
Marcel KOLAJA

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Tšekki - PIRÁTI (Tšekki)

syntynyt : , Moravská Třebová

Lausunnot – varjovalmistelijana Marcel KOLAJA

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

LAUSUNTO uudesta eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevasta strategiasta

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

LAUSUNTO tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

LAUSUNTO suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

LAUSUNTO suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

LAUSUNTO tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg