Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Tanska - Det Radikale Venstre (Tanska)

syntynyt : , Gentofte

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Karen MELCHIOR

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg