Gilles BOYER : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

 • Jäsenten turvallisuus parlamentin tiloissa – täytäntöönpanotoimet (mukaan lukien tupakointikieltoa koskevien puhemiehistön sääntöjen täytäntöönpano)
 • Edunvalvojien rekisteriin liittyvät tekniset seikat, pitkäaikaisen kulkuluvan haltijoiden pääsy jäsenille varatuille alueille
 • Jäsenten kieli- ja atk-kurssit
 • Jäsenten käytössä oleva parlamentin kirjasto ja asiakirjahallinto
 • Yhteydet entisten jäsenten yhdistykseen, mukaan lukien entisten jäsenten kulkuoikeudet
 • Euroopan parlamentin jäsenten työpaikkahäirintää koskevia valituksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen
 • Tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän puhemiehistön työryhmän jäsen
 • Parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien asemaa koskevien soveltamisohjeiden 23 artiklan mukainen sovittelija
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talousarvion valvontavaliokunta 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Gilles BOYER  
Gilles BOYER 

EP NEWSHUBissa

 • On ne peut plus rien dire https://t.co/Tr4yw6NcBj 

  Julkaistu:  
  palvelussa twitter 
 • Réunion du groupe @RenewEurope : @vonderleyen nous présente ses priorités pour la mandature qui s’ouvre https://t.co/Yeod3y71tg 

  Julkaistu:  
  palvelussa twitter 
 • Aujourd’hui au Parlement européen : - audition et élection des futurs membres de la Cour des Comptes européenne, - réunion du groupe stratégique sur le Brexit, - rencontre avec @florence_parly et notre délégation @Renaissance_UE

  Julkaistu:  
  palvelussa twitter 

Yhteystiedot