Stéphanie YON-COURTIN Stéphanie YON-COURTIN
Stéphanie YON-COURTIN

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ranska - Liste Renaissance (Ranska)

syntynyt : , Coutances

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Stéphanie YON-COURTIN

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg