Pierfrancesco MAJORINO Pierfrancesco MAJORINO
Pierfrancesco MAJORINO

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , Milano

Etusivu Pierfrancesco MAJORINO

Jäsen

DEVE
Kehitysvaliokunta
INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta
D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
DPAL
Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin (keskustelu) IT

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-063-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu) IT

14-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-14(1-161-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg