Javier ZARZALEJOS Javier ZARZALEJOS
Javier ZARZALEJOS

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Espanja - Partido Popular (Espanja)

syntynyt : , Bilbao

Päätöslauselmaesitykset Javier ZARZALEJOS

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg