Virginie JORON Virginie JORON
Virginie JORON

Identiteetti ja demokratia -ryhmä

Jäsen

Ranska - Rassemblement national (Ranska)

syntynyt : , Troyes

Lausunnot – varjovalmistelijana Virginie JORON

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta datahallinnosta (datahallintosäädös)

24-06-2021 IMCO_AD(2021)691362 PE691.362v02-00 IMCO
Sandro GOZI

LAUSUNTO pellolta pöytään -strategiasta oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten

16-04-2021 IMCO_AD(2021)661894 PE661.894v02-00 IMCO
Claude GRUFFAT

Lausunto suuntaviivoista vuoden 2022 talousarviota varten – pääluokka III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

LAUSUNTO Euroopan datastrategiasta

12-01-2021 IMCO_AD(2021)659085 PE659.085v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

LAUSUNTO digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

LAUSUNTO tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00 IMCO
Svenja HAHN

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg