Pedro MARQUES Pedro MARQUES
Pedro MARQUES

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Portugali - Partido Socialista (Portugali)

syntynyt : , Alcochete

Mietinnöt – esittelijänä Pedro MARQUES

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00 ECON
Pedro MARQUES

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg