Gheorghe FALCĂ Gheorghe FALCĂ
Gheorghe FALCĂ

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

syntynyt : , Brad

Etusivu Gheorghe FALCĂ

Jäsen

TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
PETI
Vetoomusvaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-RS
ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
DSEE
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

MIETINTÖ vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemistä asioista

23-11-2020 A9-0230/2020 PE646.916v02-00 PETI
Mietinnöt – varjoesittelijänä
Kosma ZŁOTOWSKI

Direct grant for the citizens of Moldova EN

16-09-2020 E-005055/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Lausunnot – varjovalmistelijana
Agnes JONGERIUS

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg