Dragoş TUDORACHE Dragoş TUDORACHE
Dragoş TUDORACHE

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Romania - Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Romania)

syntynyt : , Bârlad

Etusivu Dragoş TUDORACHE

Puheenjohtaja

AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Jäsen

CPCO
Valiokuntien puheenjohtajakokous
LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
DSEE
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
D-CN
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely) EN

19-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-19(1-129-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

MIETINTÖ EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

28-09-2020 A9-0166/2020 PE652.425v03-00 AFET
Mietinnöt – esittelijänä
Dragoş TUDORACHE

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg