Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Sitoutumattomat

Slovakia - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovakia)

Etusivu Milan UHRÍK

Jäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
D-RU
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Rautateiden turvallisuus- ja yhteentoimivuussäännöt kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen soveltamisen osalta (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Päätös Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Účelom tohto návrhu je okrem iného predĺžiť časový horizont, kedy má Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prítomnosti produktov a látok, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a o posúdení vnútroštátnych pravidiel, s čím sa nestotožňujem. Návrh však obsahoval aj niekoľko oprávnených požiadaviek vzhľadom na situáciu s nákazou COVID-19, ktoré zohľadňujú predĺženie rôznych termínov týkajúcich sa ekologických výrobcov. Na základe uvedeného som sa hlasovania zdržal.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg