Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Sitoutumattomat

Slovakia - Independent (Slovakia)

syntynyt : , Lutina

Etusivu Miroslav RADAČOVSKÝ

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
D-RU
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
D-MD
Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Luonnonmukainen tuotanto: soveltamisen alkamispäivä ja tietyt muut päivämäärät (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Európsky parlament sa veľmi správne začal zaoberať klimatickou zmenou a jej dôsledkami na naše životy.
Čo však z tohto ušľachtilého cieľa vzišlo, je veľmi jemne povedané, paškvil. Niekoľko desiatok rokov trvajúce politiky EÚ sa nemôžu a ani nesmú vykonávať na poslednú chvíľku. Kým predsedníčka Európskej komisie zmenila percentuálne znenie cieľov, kam a dokedy sa musíme v tejto otázke posunúť ako kontinent a svet vôbec, poslanci Európskeho parlamentu sa dohodli, že zvýšenie už Európskou komisiou nie je dosť, a treba to zvýšiť o ďalšie percentá.
Rád by som pripomenul, že do 10 rokov by to znamenalo pre Slovenskú republiku znížiť emisie do 10 miliónov, pričom napr. US Steel emituje ročne 7,5 milióna. Pre nás, Slovenky a Slovákov, by to znamenalo, že by sme museli zatvárať veľké podniky, ako US Steel, Duslo Šaľa, a pod., aby sme tieto plány splnili. Slovenskej republike by nepomohlo ani zvýšenie dane nafty, keďže nemáme vyriešenú ani otázku ako sa s tým vysporiada priemysel a zamestnávatelia.
Pokým táto otázka nebude zodpovedaná, odmietam podporiť takéto uznesenia.

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (B9-0309/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Zvrchovanosť každého štátu sa odvíja od vnútorných štruktúr jednotlivých mocí, ktoré sú striktne oddelené, teda v materiálnom právnom štáte by mali byť. Jedným z ukazovateľov tzv. tvrdého jadra zvrchovanosti je práve prokuratúra. Zasahovať do jej výkonu je neprijateľné. Uznesenia Európskeho parlamentu ukazujúce nejaké pochybenia právneho štátu kdekoľvek na svete upozorňujúce na konanie či nekonanie prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní možno znie „ľúbivo“, ale nemá a ani nesmie mať žiadnu právnu relevanciu.
Uznávajúc zvrchovanosť ostatných štátov som si považoval za povinnosť hlasovať proti tomuto uzneseniu.

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov – táto správa, ktorá bola predložená na ostatnej schôdzi Európskeho parlamentu obsahovala ustanovenia, ktoré by mali byť a sú v kompetencie vnútroštátnych orgánov jednotlivých členských štátov.
Bod, ktorý bol však pre mňa absolútne neprijateľný, a to z niekoľkých dôvodov, ale hlavným dôvodom bolo zavedenie tzv. „spoločnej konsolidovanej dane z príjmu PO“. Tento bod by bolo možné, a ja ho aj považujem, za prvý z tých, ktorý bude zavádzať spoločnú daňovú politiku EÚ.
Uvedomujem si, že politiky EÚ sú staré aj niekoľko desiatok rokov. Ale za žiadnych okolností sa nepodpíšem pod správu, ktorá takpovediac odchyľuje dvere, pri úplnom otvorení ktorých však ani len netušíme, čo sa za nimi skrýva. Pokým táto časť nebude celkovo upresnená, nebudem ochotný podporiť takéto správa, či uznesenia.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg