Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Slovakia - Sloboda a Solidarita (Slovakia)

syntynyt : , Bratislava

Etusivu Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Puheenjohtaja

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Jäsen

CPCO
Valiokuntien puheenjohtajakokous
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Viimeaikainen toiminta

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Lausunnot – varjovalmistelijana
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Tšekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleenaloittaminen EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (B9-0192/2020) SK

19-06-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Uznesenie víta obnovenie trestného stíhania Babiša, verí, že české súdnictvo bude nezávislé a nebude podliehať politickému vplyvu, vyzýva na posilnenie kontroly a na nulovú toleranciu konfliktu záujmov prijímateľov dotácií EÚ. Politici by sa nemali miešať do týchto procesov v zahraničí, ale v tomto prípade nejde o čisto zahraničného politika, ale tiež o osobu zo zväzkov ŠTB, ktorá je zároveň možným prijímateľom európskych dotácií s výrazným vplyvom na tvorbu pravidiel ich čerpania. Hlasovala som za prijatie tohto uznesenia.

Pankkiunioni – vuosikertomus 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SK

19-06-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Uznesenie je výročnou správou Európskeho parlamentu o Bankovej únii. Uznesenie vyzýva na vytvorenie európskeho systému zaistenia vkladov, na vytvorenie zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií, a k vytvoreniu spoločných európskych dlhopisov. Keďže tieto opatrenia neprispievajú k efektívnemu fungovaniu eurozóny, hlasovala som proti.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg