Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Slovakia - Sloboda a Solidarita (Slovakia)

syntynyt : , Bratislava

Etusivu Eugen JURZYCA

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
FISC
Veroasioita käsittelevä alivaliokunta
DCAS
EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ECON
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Viimeaikainen toiminta

OPINION on competition policy – annual report 2020 EN

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Lausunnot – varjovalmistelijana
Andrus ANSIP

Opinion on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Lausunnot – valmistelijana
Eugen JURZYCA

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0109/2021) SK

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Európsky parlament (EP) konštatuje, že jadrová elektráreň Ostrovec môže byť pre EÚ a jej členské štáty bezpečnostnou hrozbou, pretože spustila výrobu elektrickej energie napriek viacerým bezpečnostným obavám a nedostatku dôkazov o vykonávaní odporúčaní Skupiny európskych regulačných orgánov a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
EP vyzýva Bielorusko, aby zabezpečilo úplný súlad s medzinárodnými normami a spolupracovalo s medzinárodnými orgánmi. Vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na pozastavenie obchodovania s elektrinou s Bieloruskom, s cieľom, aby elektrina vyrobená v elektrárni Ostrovec nevstúpila na trh EÚ.
Návrh som podporil, budem však pozorne sledovať, či po splnení odporúčaní regulačných orgánov dôjde k prehodnoteniu tohto uznesenia.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg