Luisa REGIMENTI Luisa REGIMENTI
Luisa REGIMENTI

Identiteetti ja demokratia -ryhmä

Jäsen

Italia - Lega (Italia)

syntynyt : , Roma

Etusivu Luisa REGIMENTI

Jäsen

ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
BECA
Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta
D-CA
Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
D-MD
Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Viimeaikainen toiminta

OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Lausunnot – varjovalmistelijana
Bernd LANGE

MIETINTÖ tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

02-10-2020 A9-0176/2020 PE650.527v02-00 JURI
Mietinnöt – varjoesittelijänä
Stéphane SÉJOURNÉ

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg