Valentino GRANT : Etusivu 

Jäsen 

Budjettivaliokunta 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Kehitysvaliokunta 
Kalatalousvaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Yhteystiedot