Franco ROBERTI Franco ROBERTI
Franco ROBERTI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , Napoli

Etusivu Franco ROBERTI

Jäsen

JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
DMAS
Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
D-IR
Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Rahanpesun torjunta FinCEN-asiakirjojen jälkeen (jatkoa keskustelulle) IT

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-051-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyä voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Lausunnot – valmistelijana
Franco ROBERTI

LAUSUNTO tekoälystä rikosoikeudessa ja sen käytöstä poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Lausunnot – varjovalmistelijana
Angel DZHAMBAZKI

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg