Silvia MODIG
Silvia MODIG
Suomi

syntynyt : , Helsingfors

Yhdeksäs vaalikausi Silvia MODIG

Poliittiset ryhmät

 • 02-07-2019 / 17-12-2020 : Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen
 • 18-12-2020 / 15-07-2024 : Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä - GUE/NGL - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Vasemmistoliitto (Suomi)

Jäsen

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 10-02-2020 / 19-01-2022 : Budjettivaliokunta
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Budjettivaliokunta
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 02-07-2019 / 31-12-2023 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 12-02-2020 / 15-07-2024 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 19-06-2020 / 19-12-2021 : Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (’STEP-kehysväline’) perustamisesta ja direktiivin 2003/87/EY sekä asetusten (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 ja (EU) 2021/241 muuttamisesta

03-10-2023 ENVI_AD(2023)753684 PE753.684v01-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös)

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä

15-06-2023 BUDG_AD(2023)740759 PE740.759v04-00 BUDG
Niclas HERBST

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle ja kvestoreille

Jäsenet voivat esittää puhemiehelle puhemiehistön, puheenjohtajakokouksen ja kvestorien tehtävien hoitamiseen liittyviä kysymyksiä. Työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohta

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Ilmoitukset

Jäsen on allekirjoittanut kaikki alla olevat ilmoitukset, vaikka allekirjoitus ei ole näkyvissä verkossa julkaistavassa versiossa.

Kokoukset

Topical Issues

Jäsen
MODIG Silvia
Aika ja paikka:
Brussels
Rooli:
Jäsen
Tavattu yhteisö tai henkilö:
Suomen Musiikkikustantajat ry Teosto Suomen Musiikintekijät ry Suomen Säveltäjät ry

Soil Monitoring Law

Jäsen
MODIG Silvia
Aika ja paikka:
Strasbourg
Rooli:
Varjoesittelijä
Meeting related to procedure:
2023/0232(COD)
Yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tai valtuuskunnan koodi
ENVI
Tavattu yhteisö tai henkilö:
Association of Finnish Local and Regional Authorities

Waste Framework Directive

Jäsen
MODIG Silvia
Aika ja paikka:
Brussels
Rooli:
Jäsen
Meeting related to procedure:
2023/0234(COD)
Tavattu yhteisö tai henkilö:
Westenergy Oy