Jorge BUXADÉ VILLALBA Jorge BUXADÉ VILLALBA
Jorge BUXADÉ VILLALBA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Espanja - VOX (Espanja)

syntynyt : , BARCELONA

Lausunnot – varjovalmistelijana Jorge BUXADÉ VILLALBA

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

OPINION on the report on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

LAUSUNTO eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen täytäntöönpanosta

14-10-2020 AFCO_AD(2020)648270 PE648.270v02-00 AFCO
Paulo RANGEL

LAUSUNTO demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

LAUSUNTO suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

LAUSUNTO perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

LAUSUNTO yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg