Jorge BUXADÉ VILLALBA Jorge BUXADÉ VILLALBA
Jorge BUXADÉ VILLALBA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Espanja - VOX (Espanja)

syntynyt : , BARCELONA

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Jorge BUXADÉ VILLALBA

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg