Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : , Rotterdam

Etusivu Liesje SCHREINEMACHER

Jäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
D-JP
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit rapport kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, 85% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en een streefdoel van 50% vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gender-medewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit rapport gestemd.

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.

Metsäkato (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het rapport om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het rapport gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het due diligence voorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale due diligence verplichting zal introduceren. De VVD geeft voorkeur aan een consequente due diligence aanpak om fragmentatie in EU wetgeving te voorkomen.

Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

EP NEWSHUBissa

Vanmiddag om 16.00u is het zo ver! Updatet: het event over de toekomst van data. Met Eurocommissaris @vestager en panelleden: @GerBaron, @RomyDekkerLive , @sanderklous e.a. Aanmelden kan nog steeds via: https://t.co/4zeQSm7B3C 

Tomorrow I will participate in the @AIGemea Global Trade Series event to discuss the future of #EU trade policy and our relationship with key partners. I will be joined by the @EU_Commission, fellow MEPs and trade experts. @remkorteweg https://t.co/q06t0ZPPc5 

Het aantal data-interacties neemt de komende jaren enorm toe. Hoe gaan we hiermee om? Dit bespreken we op 29 oktober tijdens #Updatet: de toekomst van data. Heb jij je al aangemeld? Alle info & aanmelden via: https://t.co/4zeQSm7B3C  https://t.co/ZEREUhBDpZ 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg