Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : , Rotterdam

Lausunnot – valmistelijana Liesje SCHREINEMACHER

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO uudesta eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevasta strategiasta

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg