Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : , Rotterdam

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Liesje SCHREINEMACHER

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg