Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Kroatia - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatia)

syntynyt : , Čakovec

Etusivu Sunčana GLAVAK

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta
DSEE
Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Läpinäkyvien maskien hyväksyntä ja jakelu (keskustelu) HR

11-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-11(4-140-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus (B9-0109/2021) HR

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Nuklearna elektrana u Ostrovecu koja je počela s radom 3. studenog 2020., nije u skladu s najvišim međunarodnim standardima u području zaštite okoliša i nuklearne sigurnosti, među ostalim i s preporukama IAEA-e. Također, stručnim pregledom provedenim od strane EU, zabilježeni su brojni nedostaci, a od puštanja elektrane u pogon zabilježeni su brojni sigurnosni incidenti što izaziva zabrinutost s obzirom na blizinu nuklearne elektrane državama EU kao što su Poljska, Latvija, Litva i Estonija. Navedeno postrojenje se provodi kao geopolitički projekt Bjelarusa i Rusije te da su njegova izgradnja i budući rad izvor moguće prijetnje EU. Potrebno je da Komisija ocijeni i predloži mjere za obustavu trgovine električnom energijom s Bjelarusom na način koji je u skladu s obvezama iz međunarodnog trgovinskog, energetskog i nuklearnog prava kako bi se osiguralo da električna energija proizvedena u postrojenju Ostrovec ne uđe na energetsko tržište EU-a dok su Estonija, Latvija i Litva još uvijek povezane s mrežom BRELL.
Nadalje, potrebno je poticati Bjelarus da bez odgode osigura potpuno poštovanje međunarodnih standarda nuklearne i ekološke sigurnosti te transparentnu, uključivu i konstruktivnu suradnju s međunarodnim tijelima.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovu rezoluciju.

Jemenin humanitaarinen ja poliittinen tilanne (B9-0119/2021) HR

11-02-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Sukob u Jemenu traje već šest i pol godina te smo svjedoci humanitarne krize gdje gotovo 80 % stanovništva treba humanitarnu pomoć, od toga 12 milijuna djece. Ograničenja pristupa koja su sukobljene strane nametnule humanitarnim agencijama i opskrbi hranom, lijekovima i gorivom, daljnje pogoršavanje ili uništavanje vodovodne, sanitarne i zdravstvene infrastrukture, poplave te pandemija bolesti COVID-19, dodatno pridonose pogoršavanju situacije. EU će nastaviti s pružanjem razvojne pomoći Jemenu, prioritetno intervencijama usmjerenima na stabilizaciju zemlje, te će u stabilnim područjima raditi s lokalnim tijelima vlasti kako bi se promicala otpornost, pridonijelo održavanju pružanja osnovnih usluga i potaknuli održivi prihodi za zajednice. Također će osigurati preko 114 milijuna EUR humanitarne pomoći.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovu rezoluciju.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg