Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

syntynyt : , Bratislava

Etusivu Miriam LEXMANN

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
D-BY
Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin (keskustelu) SK

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-098-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (B9-0309/2020) SK

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Uznesenie Európskeho parlamentu o právnom štáte a základných právach v Bulharsku som nepodporila. Rovnako ako som uviedla pri predchádzajúcej správe o stave právneho štátu a základných právach v Poľsku, verím, že pokiaľ je právny štát a základné práva v niektorom členskom štáte ohrozené, mali by sme to ako Európska únia preskúmať. Na druhej strane však tieto správy majú opakovane rovnaké a z môjho pohľadu problematické nedostatky. Hlavným nedostatkom je, že sa nesústredia práve na tú oblasť, v rámci ktorej existujú podozrenia na porušenia princípov právneho štátu, ale naopak sa vo svojom texte sústredia na všetky možné výčitky (mnohokrát nepodložené faktami) vrátane tých, ktoré nespadajú do právomoci Európskej únie a porušujú tak princíp subsidiarity. Toto som vnímala ako problematické aj v správe o Bulharsku, a to najmä v súvislosti s Istanbulským dohovorom, ktorý je predmetom verejných diskusií vo viacerých členských štátoch, nielen v Bulharsku, a preto nepovažujem za správne výzvy na jeho ratifikáciu. Taktiež nesúhlasím s výzvami zasahujúcimi do kultúrno - etických otázok, ktoré sa v tejto správe objavili. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg