Margarita DE LA PISA CARRIÓN Margarita DE LA PISA CARRIÓN
Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Jäsen

Espanja - VOX (Espanja)

syntynyt : , Madrid

Etusivu Margarita DE LA PISA CARRIÓN

Jäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
FEMM
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
DAND
Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi (keskustelu) ES

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-176-5000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Unionin suvereniteetin käsite

25-05-2020 E-003170/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Rokotteet ja terapeuttiset aineet covid-19-pandemian yhteydessä (keskustelu) ES

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-174-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg