Richard CORBETT Richard CORBETT
Richard CORBETT
Yhdistynyt kuningaskunta

syntynyt : , Southport

Kahdeksas vaalikausi Richard CORBETT

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 13-02-2017 / 10-05-2017 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 05-11-2018 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) EN

14-09-2017

The multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea proposes an environmentally and economically sustainable management plan.
I note that the UK government gave its approval to this plan, favouring speedy agreement and adoption. Indeed, it welcomed the science-based framework, which provides a valuable structure for the continued cooperation between the UK and the EU if the UK continues with Brexit. Clearly, the UK government preferred to settle this issue as a member rather than negotiate from outside as a non-member. Moreover, given the value of these stocks to UK fishers, it is in any case important to agree long-term management plans.
Therefore, I voted in favour of this report.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto pelaajia koskevan kolmansien osapuolten omistusoikeuden kieltämiseen eurooppalaisessa urheilussa

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Rauennut
Ivo BELET Richard CORBETT Emma McCLARKIN Jean-Marie CAVADA Marc TARABELLA Milan ZVER Bogdan Brunon WENTA Antonio TAJANI Santiago FISAS AYXELÀ Theodoros ZAGORAKIS Hannu TAKKULA Ole CHRISTENSEN Siôn SIMON Virginie ROZIÈRE
Jättämispäivä : 11-11-2015
Raukeamispäivä : 11-02-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 95 - 12-02-2016