Monika BEŇOVÁ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Smer (Slovakia)

Varapuheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun  
- AFET_AD(2005)349865 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen  
- P6_DCL(2006)0005 - Rauennut  
Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ  
Jättämispäivä : 01-02-2006
Raukeamispäivä : 01-05-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 146 - 01-05-2006
Kirjallinen kannanotto alaikäisten lasten suojelemisesta sopimattomilta tietokonepeleiltä  
- P6_DCL(2005)0072 - Rauennut  
Monika BEŇOVÁ , Miloš KOTEREC , Vladimír MAŇKA  
Jättämispäivä : 12-12-2005
Raukeamispäivä : 12-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 86 - 12-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.

Yhteystiedot