Monika BEŇOVÁ : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

José Manuel Fernandesin koskemattomuuden pidättäminen (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) SK  
 

José Manuel Fernandes je členom Európskej ľudovej strany a zastupuje Portugalsko. Oddelenie trestného vyšetrovania a trestného stíhania v Portugalsku, požiadalo o zbavenie imunity poslanca EP José Manuela Fernandesa. Údajným zločinom sú porušenia pravidiel verejného obstarávania v čase keď bol Starostom Vila Verde.

Tavaroiden etämyynti ja tietyt kotimaiset tavaroiden luovutukset (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) SK  
 

Cieľom tohto hlasovania je bojovať proti podvodom s DPH v celej Európskej únii. Táto správa sa týka balíka všeobecnej reformy dane z pridanej hodnoty v celej EÚ. Konkrétne sa táto správa zaoberá technickou úpravou s cieľom zdaňovať online transakcie.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen LLCotton25-puuvilla (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej bavlny. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie bavlny.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej sóje. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie sóje.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja alayhdistelmät MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja muuntotapahtumista Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 kahta, kolmea, neljää tai viittä yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (B9-0172/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) SK  
 

V tomto prípade ide o absolutórium za rok 2017. Európsky parlament na základe záverov OLAF-u a Európskeho dvora audítorov s poľutovaním konštatoval, že došlo k systematickým pochybeniam v spôsobe využívania rozpočtu v roku 2017.

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) SK  
 

Európska rada historicky zaostáva v tom, ako transparentne používa svoj rozpočet. Je poľutovaniahodné, že absolutórium opäť odráža túto skutočnosť a že Rada nemá v úmysle zmeniť spôsob monitorovania svojho rozpočtu. Je dôležité, aby všetky inštitúcie pracovali na zvyšovaní dôvery občanov v európskej inštitúcii. Základným predpokladom tejto dôvery je transparentnosť a čestnosť. Akákoľvek reforma zameraná na tento cieľ je preto zmysluplná.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskeva arviointi (B9-0149/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o pozitívny krok na zvýšenie ochrany včiel v Európe. Ide o žiadosť na sprísnenie pravidiel pri autorizácii pesticídov. Tento návrh je však iba prvý krok na zvýšenie ochrany včiel a je to signál, aby nová Komisia začala brať vážne vplyv toxických pesticídov na životné prostredie.

Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) SK  
 

Európska únia sa musí dôkladne pripraviť na ekonomické a hospodárske následky, ktoré spôsobí vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na všetky oblasti, ktoré budú zasiahnuté vystúpením a takisto sa musíme pripraviť na možnosť vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody. Musíme vyslať veľmi jasný signál, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bude schopný reagovať na prípadné prepúšťanie pracovníkov v rôznych odvetviach a zároveň nebude navýšená maximálna ročná suma pre Európsky fond na prispôsobenie globalizácii.

Yhteystiedot