Emmanuel MAUREL Emmanuel MAUREL
Emmanuel MAUREL

Euroopan yhtyneen vasemmiston ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Jäsen

Ranska - Gauche républicaine et socialiste (Ranska)

syntynyt : , Epinay sur Seine

Kirjallisesti vastattavat kysymykset (vastauksineen) Emmanuel MAUREL

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Reaction to sanctions imposed by the United States on the International Criminal Court EN

03-08-2020 E-004490/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Non-compliant lighters EN

03-08-2020 E-004486/2020 Komissio

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg