Laima Liucija ANDRIKIENĖ Laima Liucija ANDRIKIENĖ
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
Liettua

syntynyt : , Druskininkai

Kahdeksas vaalikausi Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Poliittiset ryhmät

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 30-05-2016 / 01-07-2019 : Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Liettua)

Varapuheenjohtaja

 • 08-07-2016 / 01-07-2019 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 08-06-2016 / 07-07-2016 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 07-06-2016 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

01-06-2017 AFET_AD(2017)601073 PE601.073v02-00 AFET
Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta

11-02-2019 INTA_AD(2019)629557 PE629.557v05-00 INTA
Marietje SCHAAKE

LAUSUNTO sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta kehittämällä EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia

28-01-2019 INTA_AD(2019)629518 PE629.518v02-00 INTA
Nicola DANTI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta

05-12-2018 INTA_AD(2018)628720 PE628.720v03-00 INTA
David BORRELLI

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN

18-04-2019

I voted in favour of the resolution on the European Border and Coast Guard. Two years ago, Frontex was expanded to become the European Border and Coast Guard (EBCG) Agency that it is today. The Agency’s new mandate and increased resources are a clear and strong response to the challenges faced at the EU’s external borders as a result of the migration crisis, but also relate to the difficulty in encouraging greater solidarity among Member States.
The EBCG proposal addresses the need to ensure proper control of the Schengen external borders as a precondition to managing migration effectively, to ensure a high level of security within the system while safeguarding free movement of persons within the Union. The necessary operational support has to be provided to ensure that EU solidarity is effectively delivered whenever it is needed.
I support the rapporteur that this will enhance solidarity between the Member States, reinforce integration regarding border management and contribute to preventing crisis situations at the external borders. The proposal responds to the weaknesses identified due to insufficient contributions of border guards and technical equipment by Member States and hence the lack of flexibility in redeployment by the Agency.

Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN

17-04-2019

. ‒ I voted in favour of the resolution on market surveillance and compliance of products. Free movement of goods is the most developed of all the four fundamental freedoms. This pillar rests on consumers’ trust: European consumers must be able to trust that the products they buy are safe and compliant, irrespective of who the manufacturer is, in which Member State they may buy it, and by which means (traditional or online sale).
Growing imports to the EU, the increasing complexity of the value chains, the increased number of products circulating within the single market, and the increase in e-commerce activities, as well as the new technologies pose new challenges for Member States’ market surveillance authorities and for the EU institutions. There is a clear evidence that only proper, effective and coordinated market surveillance in the EU could respond to these challenges and ensure that only safe and compliant products are reaching the final consumers.

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) EN

17-04-2019

. ‒ I voted in favour of the resolution on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. I support the rapporteur that there is an apparent need for a uniform and targeted set of mandatory rules to ensure a viable business environment in the future. In today’s online platform environment several critical imbalances exist between platforms on the one hand and business users on the other hand. These imbalances are ultimately to the detriment of the consumer as they can lead to reduced competition, which in turn leads to a narrower variety of goods and services as well as higher consumer prices.
The Commission’s proposal does in many ways adequately address the lack of transparency concerning many online platforms, but it does too little to address the issues of the lack of fairness in the same online platform environment. Therefore, it is crucial that the current deficit of fairness is addressed in greater detail than in the Commission’s proposal and that more measures are taken to better address the issue.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.