María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 

Varajäsen 

Kehitysvaliokunta 
Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Yhteystiedot