Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Työvaliokunnan jäsen

Liettua - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Liettua)

syntynyt : , Vilnius

Etusivu Valdemar TOMAŠEVSKI

Varapuheenjohtaja

D-BY
Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Jäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

DEVE
Kehitysvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) LT

16-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Parėmiau ES civilinės saugos mechanizmą, nes COVID-19 krizė parodė, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra tinkamai pasirengusios reaguoti į didelio masto ekstremalias situacijas ir kad dabartinė teisinė sistema tokiomis aplinkybėmis neveikia gerai. Ši krizė taip pat išryškino precedento neturintį mastą, kurį žmonių sveikatai, aplinkai, visuomenei ir ekonomikai gali sukelti tokios nelaimės. Atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiksmų pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityje, rescEU mechanizmas turėtų būti stipresnis, ankstesnis, greitesnis ir geriau koordinuojamas su nacionalinių civilinės saugos institucijų veikla. Valstybės narės turėtų gauti iš Sąjungos išsamią informaciją apie krizių prevenciją ir pasirengimą. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos patirtis ir į poreikį padidinti Sąjungos reagavimo pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityje, reikia stiprinti prevencijos, pasirengimo ir reagavimo politiką. Norint užtikrinti didesnį pasirengimą panašiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų stiprinant ES pagalbos mechanizmą. ES mechanizmo stiprinimas turėtų papildyti ES politiką ir visų pirma skirti finansavimą valstybėms narėms atsparumui nelaimėms stiprinti.

EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák) LT

15-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Paremiau ataskaitą, nes miškų svarba pasaulinei ekosistemai ir miškų valdymui Europos Sąjungoje yra labai didelė, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, kur apželdinimas miškais yra gana didelis ir vaidina didelį vaidmenį žmonėms ir ekonomikai. Miškai turi ypatingą socialinę vertę ir tuo pačiu metu atlieka daugybę funkcijų, tiek susijusių su gamyba, tiek negamybinių, bet aplinkosauginių. Be kita ko, jie reguliuoja hidrologinį ciklą, gerina oro kokybę ir yra daugelio augalų ir gyvūnų rūšių buveinė. Tačiau svarbu yra tai, kad miškai taip pat yra svarbūs ūkininkams ir vaidina svarbų vaidmenį patenkinant pagrindinius žemės ūkio ir maisto poreikius, o jų veikla priklauso nuo tokių gamtos išteklių, kaip dirvožemis, vanduo ir miškai. Todėl, norint tinkamai valdyti žemės ūkį ir miškus, būtina pripažinti miškų daugiafunkciškumą. Tokiems aspektams reikalingas visapusiškas ir nuoseklus požiūris į miškų apsaugą, atkūrimą ir tvarkymą bei miškų kirtimo problemų sprendimą. Miškų išteklių apsaugos ir atkūrimo srityje reikia racionalaus ES požiūrio, atitinkančio valstybių narių ekonominius poreikius.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg