Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Liettua - Darbo partija (Liettua)

syntynyt : , Vilnius

Etusivu Viktor USPASKICH

Jäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta
DCAS
EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
DSCA
Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

InvestEU-ohjelma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) LT

13-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau uz, nes turizmas, įskaitant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorių, kuris yra Sąjungos ekonomikai strategiškai svarbi sritis, dėl COVID-19 pandemijos ir nustatytų socialinių ryšių apribojimų bei sienų uždarymo patiria ypač didelį susitraukimą. Šis susitraukimas yra ypač žalingas MVĮ ir šeimos verslo įmonėms ir sukėlė didelio masto nedarbą, visų pirma moterų, jaunimo, sezoninių darbuotojų ir asmenų, esančių pažeidžiamoje padėtyje, nedarbą, o daugelis įmonių prarado daug pajamų. Programa „InvestEU“ turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio sektoriaus ir jo vertės grandinių konkurencingumo ir tvarumo stiprinimo remiant operacijas, skatinančias tvarų, novatorišką ir skaitmeninį turizmą, įskaitant novatoriškas sektoriaus poveikio klimatui ir aplinkai mažinimo priemones, nes ja reaguojama į COVID-19 krizę. Tvariai gaivinant turizmą turėtų būti prisidedama prie daugybės nuolatinių, vietinių, kokybiškų darbo vietų kūrimo sudarant labai nuo turizmo priklausantiems ir su specifiniais sunkumais, susijusiais su jų ekonomine plėtra, susiduriantiems regionams galimybes pritraukti investicijų, kurios būtų neįmanomos be „InvestEU“ programos pajėgumo ir gebėjimo dėl ES garantijos pritraukti privačius investuotojus ir jos sukelto pritraukimo poveikio.

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon (B9-0343/2020) LT

13-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau uz, nes kadangi demokratijos ir joje taikomos stabdžių ir atsvarų sistemos veikimui daroma įtaka, kai dėl nepaprastosios padėties sveikatos srityje pasikeičia valdžios pusiausvyra, pvz., leidžiant vykdomajai valdžiai įgyti naujų įgaliojimų, kuriais ribojamos individualios teisės, ir įgyvendinti kompetenciją, kuri paprastai priklauso teisėkūros institucijai ir vietos valdžios institucijoms, kartu nustatant parlamentų, teisminių institucijų, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos, taip pat piliečių dalyvavimo veiklos apribojimus; kadangi daugumoje valstybių narių nėra jokių konkrečių teisminių institucijų apribojimų, tačiau dėl izoliacijos priemonių teismams beveik tapo neįmanoma veikti įprastai. Kadangi vidaus teisminių institucijų priežiūra, kurią papildo išorės priežiūra, išlieka labai svarbi, nes teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir veiksmingą teisinę gynybą toliau taikomos nepaprastosios padėties atveju, kad nuo nepaprastosios padėties priemonių nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta veiksminga galimybė ginti teises, jeigu valdžios institucijos riboja jų pagrindines teises, ir garantuoti, kad vykdomoji valdžia neviršytų savo įgaliojimų.

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) LT

11-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau uz, nes ES yra neabejotinai pirmaujanti prekybos partnerė, kuriai tenka daugiau kaip 72 proc. visos prekybos Vakarų Balkanuose (t. y. Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Serbijoje), ji pirmauja kitų šiame regione ekonomiškai ir politiškai dalyvaujančių konkurentų, pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos ar Turkijos, atžvilgiu. Per pastaruosius 10 metų prekyba tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių išaugo beveik 130 proc. 2019 m. šios prekybos suma siekė 55 mlrd. EUR. Pasiūlytos priemonės ligi šiol padėjo užmegzti tvirtus ES įmonių ir Vakarų Balkanų regiono vietos gamintojų partnerystės ryšius. Todėl Komisijos pasiūlymas pratęsti šių priemonių galiojimą dar penkeriems metams laikomas tinkamiausia priemone tvariai Vakarų Balkanų šalių partnerių ekonomikos plėtrai užtikrinti. Dėl to gali būti išvengta labai ilgo ir sudėtingo kiekvieno atskiro dvišalio prekybos susitarimo, kurie yra stabilizacijos ir asociacijos susitarimų dalis, keitimo proceso. Jei minėtos autonominės prekybos priemonės nebūtų pratęstos iki 2025 m., galėtų būti padarytas neigiamas ir problemiškas poveikis – sumažėtų visų Vakarų Balkanų šalių patekimas į rinką. Tai neatitiktų parama grindžiamo ES požiūrio, kurio ji laikosi.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg