Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Liettua - Darbo partija (Liettua)

syntynyt : , Vilnius

Etusivu Viktor USPASKICH

Jäsen

REGI
Aluekehitysvaliokunta
DCAS
EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
DSCA
Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki (A8-0200/2019 - Peter Jahr) LT

23-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau už, nes pritariu, kad tiesioginės išmokos žemdirbiams visoje ES būtų suvienodintos. Taip pat šiuo klausimu esu užregistravęs rezoliuciją.

Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) LT

23-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau uz, nes ES pareiga užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui įtvirtinta Lisabonos sutarties 208 straipsnyje, t. y. ES įpareigota atsižvelgti į vystymosi tikslus visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims, ir vengti prieštaravimų tarp skirtingose srityse vykdomos politikos. Aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimas ir darnus žemės ūkis yra prioritetinės ES vystomojo bendradarbiavimo sritys. Atitinkamoje ES politikos programoje (2010 m.) pažymima politikos suderinamumo vystymosi labui svarba siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimo maistu saugumą ir pabrėžiamas ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmuo šioje srityje.

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) LT

23-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Balsavau uz, nes palaikau Komisijos nusistatymą suteikti didesnę atsakomybę valstybėms narėms ir ūkininkams, visų pirma pasitelkiant stipresnes gamintojų organizacija. Bet to negalima daryti regionų sąskaita, ir Komisija privalo apibrėžti savo vaidmenį viešajame krizių valdyme siekdama, kad jis tinkamai papildytų privatųjį krizių valdymą, kuriuo užsiima ūkininkai ir jų organizacijos. Siekdamas toliau didinti ekonominės veiklos vykdytojų atsakingumą, tęsiant svarbų Parlamento darbą derantis dėl „Omnibus“ reglamento, pašalinti paskutinius neaiškumus dėl ūkininkams suteikiamų geresnio veiklos organizavimo galimybių,.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg