Petra KAMMEREVERT Petra KAMMEREVERT
Petra KAMMEREVERT

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Duisburg

Etusivu Petra KAMMEREVERT

Varapuheenjohtaja

D-ME
Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Jäsen

CULT
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-AL
Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Viimeaikainen toiminta

Dealing with illegal online content EN

19-06-2020 P-003680/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Support for cinemas in light of the COVID-19 crisis EN

12-05-2020 E-002928/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg