Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Saksa

syntynyt : , Amberg

Yhdeksäs vaalikausi Ismail ERTUG

Poliittiset ryhmät

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Jäsen

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset

Jäsen on allekirjoittanut kaikki alla olevat ilmoitukset, vaikka allekirjoitus ei ole näkyvissä verkossa julkaistavassa versiossa.

Kokoukset

Fit for 55

Jäsen
ERTUG Ismail
Aika ja paikka:
European Parliament (STR)
Rooli:
Jäsen
Yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tai valtuuskunnan koodi
TRAN
Tavattu yhteisö tai henkilö:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Jäsen
ERTUG Ismail
Aika ja paikka:
Regensburg
Rooli:
Jäsen
Yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tai valtuuskunnan koodi
TRAN
Tavattu yhteisö tai henkilö:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Jäsen
ERTUG Ismail
Aika ja paikka:
Burgkirchen an der Alz
Rooli:
Jäsen
Yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tai valtuuskunnan koodi
ITRE
Tavattu yhteisö tai henkilö:
InfraServ/Chemiepark Gendorf