Norbert NEUSER Norbert NEUSER
Norbert NEUSER

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Boppard

Etusivu Norbert NEUSER

Varapuheenjohtaja

DEVE
Kehitysvaliokunta

Jäsen

DSAS
Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
DCAR
Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa
DASE
Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

LAUSUNTO yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Lausunnot – varjovalmistelijana
Benoît BITEAU

Compulsory wearing of seat belts in school buses EN

10-03-2020 E-001461/2020 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg